Skip to content

Baalgatha-Marathi

बालगाथा मराठी पॉडकास्टवरील लोकप्रिय मुलांच्या कथा cover

बालगाथा मराठी पॉडकास्ट- लोकप्रिय मुलांच्या कथा Baalgatha Marathi Podcast

Looking for engaging Marathi bedtime stories? Look no further than the Baalgatha Podcast. With captivating tales from India, including Panchatantra stories, this podcast will keep your little ones entertained before they drift off to sleep. Discover the magic of bedtime stories in Marathi and let their imaginations soar! #BaalgathaPodcast #BedtimeStories #MarathiStories

Stories of Lord Ganesh on Baalgatha Podcast

Tales of Lord Ganesh

On occasion of Ganapati festival, listen to stories about Lord Ganesh in Hindi, English and Marathi. Brought to you by gaathastory

Man and Mongoose (Marathi) माणूस आणि मुंगूस

एक माणूस त्याच्या घरात एक मुंगूस पकडतो आणि त्याला मारू इच्छितो. मुंगूस तर्क करतो की चूंकि तो उंदिर मारतो, तेव्हा तो मनुष्याचे कपडे आणि धान्य वाचवतो. पुढे काय होते? अधिक जाणून घ्या.

Aaj Cutting Zalich Pahije – आज कटिंग झालीच पहिजे

This is a tale from Pratham Books’ Storyweaver Collection. चिन्नप्पा इयेर एक दिवशी आपले केस कापण्याचा निर्णय घेतो. पण त्याचा न्हावि , त्याचि बायको, आणि त्याचे मित्र हे सारे त्याला मदद करु शकतील का?

The Cat is Responsible (Marathi) चूक त्या मांजराचीच

चूक त्या मांजराचीच ही गोष्ट ऐक्णया साठी ख़ाली क्लिक करा एक लहान मुलगा अभ्यास करत नाही, आणि तो आपलया टीचर ला समजावतो की त्यमागे एक मांजरी ची चूक आहे This… More »The Cat is Responsible (Marathi) चूक त्या मांजराचीच

Introducing Baalgatha Marathi बालगाथा मराठी गोष्टि

Introducing Baalgatha- Marathi podcast by gaatha story. Listen to your favourite stories for children in Marathi. These are tales from Panchatantra, Jataka, Hitopadesha, Aesop’s Fables and many other awesome sources, and all carry a message or a moral.
नमस्कार लोकहो ! बालगाथा च्या गोष्टि आता मराठी मधे पण उपलब्ध आहेत ! दर सात दिवसानी लहान मूलन साठी एक नवीन, छान शी गोष्टि आम्ही ऑडीओ स्वरूपात प्रदर्शित करु । यातील कही गोष्टि आपल्याला कदाचितमाहिती पण असतील । उदाहरणार्थ इसापनीति, पंचतंत्र, आणि त्यांचया सारख्या लोक कथा, ज्या morals देखिल शिकवतात ।

Listen to the Marathi stories. बालगाथा मराठी गोष्टि ऐक्णया साठी क्लिक करा

Baalgatha Marathi is available on the following sites

TuneIn Radio Public, Spotify
Coming soon to Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Castbox and many other podcasting sites.

Baalgatha-Marathi Podcast by gaatha story
Baalgatha-Marathi Podcast

गोष्टिंचे उदाहरण
मालु आणि कालू
आलू मालु आणि कालू ही कथा स्टोरी वीवर च्या कलेक्शन मधली एक सुंदर शी कथा आहे मालु एक लहान सा मुलगा आणि कालू त्याचा कुत्रा ऐका या दोघा बद्दल अनया याँच्या आवजात बालगाथा मराठी पॉड्कैस्ट वर ।
बैल आणि ससा
आजची ही लहान शी कथा एक बैल, ससा आणि दोन क़ुत्रे यांचया बद्दल आहे । ही कथा या प्रमणे : एक कुत्रा एका सस्याला शेज़ार च्या कुत्रया पासून वाचवतो । तयबद्दल ससा काय करतो ? आणि बैलाचे या गोष्टि मधे काय काम ?
More »Introducing Baalgatha Marathi बालगाथा मराठी गोष्टि