Skip to content

Man and Mongoose (Marathi) माणूस आणि मुंगूस

एक माणूस त्याच्या घरात एक मुंगूस पकडतो आणि त्याला मारू इच्छितो. मुंगूस तर्क करतो की तो उंदिर मारतो, तेव्हा तो मनुष्याचे कपडे आणि धान्य वाचवतो. पुढे काय होते? या कथेतून आपण काय शिकतो? अनुपमा याँच्या आवाजात ही गोष्ट आपण बालगाथा मराठी पाड्कैस्ट वर ऐका.

आपण ऍपल पॉडकास्ट, Google पॉडकास्ट,ट्यूनइन, रेडिओ पब्लिक, स्पॉटिफ़ाई आणि कास्टबॉक्सवर बालगथा-मराठी पॉडकास्ट ऐकु शकता. अधिक जाणून घेण्यासाठी gaathastory.com/podcasts ला भेट द्या.

Listen to this story about a man and a mongoose. A man catches a mongoose in his house, and wants to kill it. The mongoose pleads with the man, and tries to reason that since it kills the mice, it is savings the clothes and the grains of the man. What happens next? What do we learn from this story? Listen to learn more by clicking below.

माणूस आणि मुंगूस ऐक्णया साठी ख़ाली क्लिक करा