Man and Mongoose (Marathi) माणूस आणि मुंगूस

एक माणूस त्याच्या घरात एक मुंगूस पकडतो आणि त्याला मारू इच्छितो. मुंगूस तर्क करतो की चूंकि तो उंदिर मारतो, तेव्हा तो मनुष्याचे कपडे आणि धान्य वाचवतो. पुढे काय होते? अधिक जाणून घ्या. […]

Read More

Aaj Cutting Zalich Pahije – आज कटिंग झालीच पहिजे

This is a tale from Pratham Books’ Storyweaver Collection. चिन्नप्पा इयेर एक दिवशी आपले केस कापण्याचा निर्णय घेतो. पण त्याचा न्हावि , त्याचि बायको, आणि त्याचे मित्र हे सारे त्याला मदद करु शकतील का? […]

Read More

The Cat is Responsible (Marathi) चूक त्या मांजराचीच

चूक त्या मांजराचीच ही गोष्ट ऐक्णया साठी ख़ाली क्लिक करा एक लहान मुलगा अभ्यास करत नाही, आणि तो आपलया टीचर ला समजावतो की त्यमागे एक मांजरी ची चूक आहे This story is Marathi is a slight twist on the tale “The Dog Ate My Homework..” well, the dog does eat the homework here, but it […]

Read More